Scenariokaarten Externe Veiligheid

Op deze pagina vindt u informatie over ongevalsscenario’s met gevaarlijke stoffen rondom externe veiligheid. De kaarten kunnen een handreiking zijn voor initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen en voor overheden die de gevaren van gevaarlijke stoffen moeten betrekken bij besluitvormingstrajecten.

De scenariokaarten zijn gegroepeerd per doelgroep (modaliteit) en categorie (soort stof). Daarnaast kunt u zoeken op trefwoord. De scenariokaarten en filteropties vindt u hieronder.

Informatie over inhoud, gebruik en beheer van de scenariokaarten vindt u onder Achtergrondinformatie.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.


Effectsfiles niet compatible met nieuwste software

Voor de scenarioberekeningen zijn verschillende versies van Effects gebruikt. Nu blijkt dat sommige versies niet meer compatible zijn met de nieuwste versie (versie 12). Alle berekeningen worden opnieuw uitgevoerd in de nieuwste versie. Omdat dit veel werk met zich meebrengt, zal dit op korte termijn niet mogelijk zijn. Als u het bestand nodig heeft voor uw te leveren advies, dan kunt u deze alsnog aanvragen. Houd hierbij rekening met een langere reactietijd. Doorgaans is het verschil tussen de verschillende versies van Effects marginaal, waardoor de uitkomsten van de scenario’s bruikbaar blijven.


Overzicht scenariokaarten

De scenariokaarten zijn hieronder te filteren op doelgroep en categorie. Daarnaast staan ze op één overzichtspagina bij elkaar. Bekijk hiervoor de overzichtspagina scenariokaarten externe veiligheid.

Scenariokaarten Externe Veiligheid

Tankwagen LNG – Wolkbrand – Weg
Externe VeiligheidLNG (GF0)20-07-2023
Tankwagen LNG – Warme BLEVE – Weg
Externe VeiligheidLNG (GF0)11-07-2023
Tankwagen LNG – Plasbrand – Weg
Externe VeiligheidLNG (GF0)11-07-2023
Tankwagen LNG – Koude BLEVE – Weg
Externe VeiligheidLNG (GF0)11-07-2023
Ketelwagen LPG – Wolkbrand / Gaswolkexplosie
Externe VeiligheidLPG (GF3)10-07-2023
Tankwagen Ammoniak – giftige wolk
Externe VeiligheidAmmoniak (GT3)06-07-2023
Ketelwagen Zwaveldioxide – Giftige wolk
Externe Veiligheid06-07-2023
Ketelwagen Methylisocyanaat – Giftige wolk
Externe VeiligheidMethylisocyanaat (LT4)06-07-2023
Ketelwagen LPG – Koude BLEVE
Externe VeiligheidLPG (GF3)06-07-2023
Ketelwagen Fosfortrichloride – Giftige wolk
Externe VeiligheidFosfortrichloride (LT2)06-07-2023

Veelgestelde vragen

Waarom een scenarioboek externe veiligheid?

De veiligheidsregio’s hebben een taak om bij ruimtelijke ontwikkelingen te adviseren over de mogelijke gevaren en gevolgen van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Om deze taak goed uit te kunnen voeren is het belangrijk inzicht te hebben in de effecten, gevaren en gevolgen van externe veiligheid scenario’s. Het scenarioboek is ontstaan vanuit de behoefte aan realistische en uniforme externe veiligheid scenario’s. De scenariokaarten bieden inzicht in de mogelijke ongevalscenario’s met gevaarlijke stoffen in relatie tot de ruimtelijke ordening.

Voor wie is het scenarioboek bedoeld?

Het scenarioboek is primair bedoeld voor adviseurs van de Veiligheidregio’s, maar is ook toegankelijk voor een ieder die van de informatie gebruik van wil maken. De kaarten kunnen een handreiking zijn voor initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen en voor overheden die de gevaren van gevaarlijke stoffen moeten betrekken bij besluitvormingstrajecten.

Hoe is een scenariokaart tot stand gekomen?

Het scenarioboek is ontwikkeld door de veiligheidsregio’s in landsdeel Noordwest via het samenwerkingsverband LEV (Laboratorium Externe Veiligheid). Het beheer van het ‘Scenarioboek Externe Veiligheid’ gebeurt door een zelfstandige beheergroep. De beheerorganisatie komt gemiddeld 1 keer per maand bij elkaar voor een werksessie. Hierin worden in samenwerking met TNO de actuele ontwikkelingen, nieuwe inzichten en behoeften besproken en berekend.

Is het scenarioboek vastgesteld?

Het scenarioboek is een dynamisch product dat continu in ontwikkeling is. Er zullen regelmatig nieuwe scenariokaarten toegevoegd of doorontwikkeld worden. Uit praktische overweging is het scenarioboek daardoor niet vastgesteld. Op deze website treft u de meest actuele versie van de scenariokaarten aan. De in 2017 gepubliceerde hardcopy versie is dan ook een tussentijd ijkpunt geweest en zeker geen vastgesteld eindproduct.

Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van het scenarioboek?

Nee. Het scenarioboek is opgesteld door adviseurs voor adviseurs. Het is echter wenselijk om bij gebruik van de scenariokaarten een bronverwijzing te maken naar deze website zodat men altijd de beschikking kan hebben tot de meest actuele versie van de scenariokaarten.

Ben ik bij mijn EV-advies verplicht om het scenarioboek te gebruiken?

Nee. De scenariokaarten hebben geen formele status maar kunnen gezien worden als een handreiking bij het uitvoeren van de (wettelijke) adviestaak en het dient tevens als een naslagwerk.

Kan ik het basisscenario aanpassen aan mijn specifieke situatie?

Ja. Via elke scenariokaart kan het Effectsfile worden gedownload. Dit bestand kan met het gratis verkrijgbare TNO effects worden ingezien. Licentiehouders kunnen de parameters aanpassen naar voor hen zo goed mogelijk passende uitgangspunten.

Bevat het scenarioboek alle denkbare EV scenario’s?

Nee. Het scenarioboek is niet uitputtend. Naar behoefte/nieuwe inzichten zullen er scenariokaarten bijkomen of afvallen.

Ik zie iets wat niet klopt in een scenariokaart. Aan wie kan ik dit doorgeven?

Wij ontvangen graag uw vragen/opmerkingen. Via het contactformulier kunt u contact met ons opnemen.

Wat wordt er met mijn vragen/opmerkingen gedaan?

Uw vraagt wordt geregistreerd en meegenomen bij de doorontwikkeling van het scenarioboek en website.

Achtergrondinformatie

Wilt u meer weten over de totstandkoming van de scenariokaarten, kijk dan op onze pagina met achtergrondinformatie over het scenarioboek externe veiligheid.

Contact

Heeft u vragen over een van de scenariokaarten? Neem dan contact met ons op!