Scenarioboek Energietransitie

Op deze pagina vindt u informatie over ongevalsscenario’s met gevaarlijke stoffen rondom energietransitie. De kaarten kunnen een handreiking zijn voor initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen en voor overheden die de gevaren van gevaarlijke stoffen moeten betrekken bij besluitvormingstrajecten.

De scenariokaarten zijn gegroepeerd per doelgroep (modaliteit) en categorie (soort stof). Daarnaast kunt u zoeken op trefwoord. De scenariokaarten en filteropties vindt u hieronder.

Scenariokaarten Energietransitie

Blow-out bij geothermie-installatie
EnergietransitieMethaan22-07-2024
Barsten heetwaterleiding in woonwijk
EnergietransitieBuisleidingen22-07-2024
Waterstofbromide redox-flow- batterij – Lekkage elektrolytoplossing met broom
EnergietransitieEnergie-opwekking/-opslag15-05-2024
Liquid Organic Hydrogen Carriers – Falen tankwagen – Plasbrand
EnergietransitieWaterstof (GF0)13-05-2024
Mierenzuuraggregaat – Toxische wolk
EnergietransitieEnergie-opwekking/-opslag13-05-2024
Waterstofauto in parkeergarage
EnergietransitieWaterstof (GF0)20-06-2023
Waterstoftankstation – Lek in bufferopslag-gaswolkexplosie
EnergietransitieWaterstof (GF0)19-06-2023
Opslag vloeibaar waterstof – Fakkelbrand
EnergietransitieWaterstof (GF0)19-06-2023
Ondergrondse brand DC-bekabeling Zonnepark – Vlamboog
EnergietransitieEnergie-opwekking/-opslag19-06-2023
Brand in opslag van Li-ion accu’s
EnergietransitieEnergie-opwekking/-opslag19-06-2023

Veelgestelde vragen

Waarom een scenarioboek Energietransitie?

De veiligheidsregio’s hebben een taak om bij ruimtelijke ontwikkelingen te adviseren over de mogelijke gevaren en gevolgen van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Met de nieuwe scenariokaarten over de energietransitie kunnen zij efficiënt en consistent adviseren over de veiligheidsaspecten van (infrastructurele) energietransitieprojecten.

Voor wie is het scenarioboek Energietransitie bedoeld?

Adviseurs van veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en gebiedsbeheerders.

Hoe is een scenariokaart over Energietransitie tot stand gekomen?

NIPV ontwikkelt het Scenarioboek Energietransitie met een bijdrage uit het ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid. De veiligheidsregio’s Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Noord-Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland en Rotterdam-Rijnmond, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de Port of Amsterdam vormen de begeleidingsgroep van het project.

Is het scenarioboek Energietransitie vastgesteld?

Het scenarioboek Energietransitie is een dynamisch product dat continu in ontwikkeling is. Er zullen regelmatig nieuwe scenariokaarten toegevoegd of doorontwikkeld worden. Uit praktische overweging is het scenarioboek daardoor niet vastgesteld. Op deze website treft u de meest actuele versie van de scenariokaarten aan.

Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van het scenarioboek Energietransitie?

Nee. Het scenarioboek Energietransitie is opgesteld door onderzoekers van het NIPV voor adviseurs van veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en gebiedsbeheerders. Het is echter wenselijk om bij gebruik van de scenariokaarten een bronverwijzing te maken naar deze website zodat men altijd de beschikking kan hebben tot de meest actuele versie van de scenariokaarten.

Ben ik bij mijn advies verplicht om het scenarioboek Energietransitie te gebruiken?

Nee. De scenariokaarten over Energietransitie hebben geen formele status, maar kunnen gezien worden als een handreiking bij het uitvoeren van de (wettelijke) adviestaak en het dient tevens als een naslagwerk.

Kan ik het basisscenario aanpassen aan mijn specifieke situatie?

Ja. Via elke scenariokaart kan het Effectsfile worden gedownload. Dit bestand kan met het gratis verkrijgbare TNO effects worden ingezien. Licentiehouders kunnen de parameters aanpassen naar voor hen zo goed mogelijk passende uitgangspunten.

Bevat het scenarioboek alle denkbare Energietransitie scenario’s?

Nee. Het scenarioboek Energietransitie is niet uitputtend. Naar behoefte/nieuwe inzichten zullen er scenariokaarten bijkomen of afvallen.

Ik zie iets wat niet klopt in een scenariokaart. Aan wie kan ik dit doorgeven?

Wij ontvangen graag uw vragen/opmerkingen. Via het contactformulier kunt u contact met ons opnemen.

Wat wordt er met mijn vragen/opmerkingen gedaan?

Uw vraagt wordt geregistreerd en meegenomen bij de doorontwikkeling van het scenarioboek en website.


Achtergrondinformatie

Het scenarioboek Energietransitie wordt beheerd door onderzoekers van het NIPV. De beheergroep bestaat uit Johan Reinders, Margreet Spoelstra en Henk Brans.

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier, e-mail of telefoon.

Contact

Heeft u vragen over een van de scenariokaarten? Neem dan contact met ons op!