Scenarioboek Energietransitie

Op deze pagina vindt u informatie over ongevalsscenario’s met gevaarlijke stoffen rondom energietransitie. De kaarten kunnen een handreiking zijn voor initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen en voor overheden die de gevaren van gevaarlijke stoffen moeten betrekken bij besluitvormingstrajecten.

De scenariokaarten zijn gegroepeerd per doelgroep (modaliteit) en categorie (soort stof). Daarnaast kunt u zoeken op trefwoord. De scenariokaarten en filteropties vindt u hieronder.

Scenariokaarten Energietransitie

LNG opslag – koude BLEVE
EnergietransitieLNG (GF0)08-12-2022
LNG opslag – Fakkel
EnergietransitieLNG (GF0)08-12-2022
LNG opslag – Wolkbrand en explosie
EnergietransitieLNG (GF0)07-12-2022
Bunkeren methanol – Plasbrand
EnergietransitieMethanol (LF2)07-12-2022
Bunkeren methanol – Brandbare en toxische gaswolken
EnergietransitieMethanol (LF2)07-12-2022
Biovergister – Fakkel
EnergietransitieAmmoniak (GT3),Kooldioxide,Methaan,Waterstofsulfide (GF3/GT5)05-12-2022
Biovergister – Toxische blootstelling
EnergietransitieAmmoniak (GT3),Kooldioxide,Methaan,Waterstofsulfide (GF3/GT5)05-12-2022
Biovergister – Vuurbal
EnergietransitieAmmoniak (GT3),Kooldioxide,Methaan,Waterstofsulfide (GF3/GT5)05-12-2022
Biovergister – Explosie en wolkbrand
EnergietransitieAmmoniak (GT3),Kooldioxide,Methaan,Waterstofsulfide (GF3/GT5)05-12-2022

Contact

Heeft u vragen over een van de scenariokaarten? Neem dan contact met ons op!