Scenarioboek Energietransitie: 24 scenario’s beschikbaar

10 juli 2023

Het Scenarioboek Energietransitie bevat 24 scenario’s over onder meer waterstof, methanol, batterijen/accu’s, biovergister, zonnepanelen en LNG. Met de scenario’s kunnen veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en gebiedsbeheerders efficiënt en uniform adviseren over de omgevingsveiligheidsaspecten van energietransitieprojecten.

Afbeelding met windmolens aan de kust

Veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en gebiedsbeheerders hebben voor de uitvoering van hun taken inzicht nodig in de incidentscenario’s die van belang zijn voor de omgevingsveiligheid. Voor de energietransitie, voor de opwekking van alternatieve energie en het gebruik van nieuwe energiedragers, waren er nog geen uitgewerkte scenario’s. De nu beschikbare scenario’s bieden een goed toegankelijke kennisbasis voor het adviseren over projectaanvragen rondom de energietransitie.

Basis voor scenario’s: energietransitieprojecten uit de praktijk

Het NIPV heeft de 24 scenario’s samen met vijf veiligheidsregio’s, een omgevingsdienst en een havenbedrijf opgesteld. De scenario’s zijn ontleend aan (infrastructurele) energietransitieprojecten waarmee zij te maken hebben (gehad) en waarover zij adviseren. Het Scenarioboek Energietransitie is ontwikkeld met een bijdrage uit het ‘Ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid’ van Omgevingsdienst NL.

Scenario’s bekijken?

Ga naar het Scenarioboek Energietransitie.

Lees ook

18-12-2023
Aangepaste dispersiemodellering in EFFECTS 12 

Begin dit jaar is versie 12 van EFFECTS uitgebracht door GEXCON.

10-07-2023
Scenarioboek Energietransitie: 24 scenario’s beschikbaar

Met de scenario’s kunnen veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en gebiedsbeheerders efficiënt en uniform adviseren over de omgevingsveiligheidsaspecten van energietransitieprojecten.

20-02-2023
Effectsfiles omgezet naar versie 12

Effectsfiles omgezet naar versie 12 20 februari 2023

21-12-2022
Effectsfiles niet compatible met nieuwste software

Voor de scenarioberekeningen zijn verschillende versies van Effects gebruikt. Nu blijkt dat sommige versies niet meer compatible zijn met de nieuwste versie (versie 12).

25-11-2022
Verhuizing! Scenarioboek Externe Veiligheid ondergebracht bij NIPV

Vanwege de regiogrens overschrijdende belangstelling en ontwikkelingen van andere scenarioboeken op het gebied van industriële veiligheid en energietransitie, is besloten het onderhoud en beheer onder te brengen bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)