Aangepaste dispersiemodellering in EFFECTS 12

18 december 2023

Begin dit jaar is versie 12 van EFFECTS uitgebracht door GEXCON. Een belangrijke aanpassing ten opzichte van versie 11 is de modellering van dispersie. De modellen zijn aangepast en in aanvulling op de bestaande modellering voor zwaar en neutraal gas is nu ook specifieke modellering van de verspreiding van gas met een dichtheid lager dan lucht mogelijk. EFFECTS selecteert hierbij zelf het meeste geschikte model. Dit betekent dat effectafstanden van de scenario’s waarbij dispersie een (belangrijke) rol speelt anders kunnen zijn dan berekend met EFFECTS versie 11. Als gevolg hiervan kunnen ook de ringgrenzen en contouren, zoals op de scenariokaarten aangegeven, anders zijn. Zie ook : EFFECTS consequence modelling tool for safety professionals (gexcon.com) 

Vanaf 2024 zullen zijaanzichten van toxische pluimen (‘Plume side views’) worden opgenomen in de relevante scenariokaarten. Hierdoor kan in aanvulling op de verspreiding in horizontale richting (weergeven door de contourenplots op de scenariokaarten) ook snel een beeld worden gevormd van de verspreiding in verticale richting. In de demo viewer is de plume sideview al zichtbaar. Een voorbeeld van een “Plume side view” is hieronder weergegeven (afbreken van de aansluiting van een ammoniak spoorketelwagen).