Alle scenariokaarten

Hieronder vindt u een overzicht van alle scenariokaarten.

Scenariokaarten

Hoge druk aardgasleiding – Fakkelbrand
Externe VeiligheidAardgas (GF3)15-08-2022
Hoge druk aardgasleiding met bijmenging waterstof – Fakkelbrand
Externe VeiligheidWaterstof (GF3),Aardgas (GF3)12-08-2022
Kooldioxide buisleiding – Giftige wolk
Externe VeiligheidKooldioxide12-08-2022
Buisleiding Ruwe Aardolie – Plasbrand
Externe VeiligheidAardolie (LF1)11-08-2022
Koelinstallatie Ammoniak – Giftige wolk
Externe VeiligheidAmmoniak (GT3)11-08-2022
Propaan opslagtanks – Fakkelbrand
Externe VeiligheidPropaan (GF3)11-08-2022