Bunkeren methanol – brandbare en toxische gaswolken

Deze scenariokaart geeft een ongeval met gevaarlijke stoffen weer. In de kaart vindt u informatie over wat er kan gebeuren en wat je kunt doen om het te voorkomen, beperken en bestrijden. Deze informatie kan gebruikt worden bij advisering over ruimtelijke ontwikkelingen.

 

Bij het gebruik van de kaart is belangrijk in acht te nemen dat het slechts een voorbeeldscenario is. Het daadwerkelijke verloop van het scenario is altijd afhankelijk van situatiespecifieke omstandigheden


Algemene beschrijving

Bij het overpompen van methanol vanuit een bunkerschip naar de brandstoftanks van het ontvangende schip kan een losslang of laadarm afbreken of lek raken, waardoor er methanol op het dek van en van de schepen terecht komt en daar een vloeistofplas vormt die zal verdampen.

Effecten 

De verdampte methanol zal zich door de lucht verplaatsen. Personen kunnen hierdoor worden blootgesteld aan deze dampen. Blootstelling aan methanol kan tot gezondheidschade leiden. Bij ontsteking kan een gaswolkexplosie of wolkbrand ontstaan.


Parameters effectberekening

ParameterWaarde
Molecuulmassa32 g/mol
Vlampunt11 °C
Kookpunt64,7 °C
Soortelijke massa (15 °C)799 kg/m3
Stofcategorie (RIVM, 2021, Module B, par 3.4.6.6)Klasse 1 (o.b.v. kook- en vlampunt)
LEL – LEL staat voor Lower Explosion Limit. Dit is de minimale hoeveelheid van een brandbare stof die in lucht aanwezig moet zijn om te kunnen ontsteken. LEL wordt ook wel aangeduid als LFL (Lower Flammability Limit).
Oplosbaarheid in waterVolledig mengbaar
Dampspanning bij 20°C128 mbar
Uitstroomduur30 minuten
Type omgevingIndustriegebied
WeerklasseF1,5
Temperatuur uitstromend methanol; ook omgevingstemperatuur15 °C
Maximaal plasoppervlak op dek van een schip. (1200 m2 wordt bij QRA’s i.h.a. als maximum genomen, hoewel het totale dekoppervlak van zeeschepen veel groter kan zijn (zie PGS 3))1200 m2 (12 m x 24 m)
Tabel met parameters effectberekeningen

Toxische parameters
Probitwaardes (bij tijd in min)a = -20,8 mg/m3, b = 1, n = 2
Interventiewaarden (g/m3)10 min30 min1 uur2 uur4 uur8 uur
Voorlichtingsrichtwaarden VRW1,30,890,710,560,450,35
Alarmeringsgrenswaarden AGW53189,65,93,22,2
Levensbedreigende waarden LBM8028158,94,73,1
Tabel met toxische parameters

Aanvraag effectsfile

U kunt de effectsfile aanvragen via onderstaand formulier. Een “Free viewing demo” waarmee deze file kan worden ingezien is te downloaden via https://www.gexcon.com/software/effects/. Met deze gratis demo is de berekening in effects met bijbehorende grafieken in te zien en beter af te lezen. Wilt u zelf gaan rekenen met de parameters uit de berekening met effects dan heeft u een licentie en aanvullende software van Gexcon nodig.
Hidden
Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Kans van optreden

De kans van optreden van verspreiding van verdampend methanol uit een vloeistofplas op een schip is ontleend aan de Handleiding Risicoberekeningen BEVI v4.3. Deze wordt bepaald door de som van de frequenties van afbreken van de losslang (of de laadarm) en het ontstaat van een lek vermenigvuldigd met de kans dat deze plas niet wordt ontstoken. Uitgaande van een losslang resulteert dit in een frequentie van 4,4 10ˉ⁵ x 0,935 = 2,62 10ˉ⁵ /jr.


Effecten

Explosie / wolkbrand

In Figuur 3.1 Is het verloop van de maximale methanolconcentratie (die uit de plas verdampt) als functie van de afstand weergegeven. De maximale concentratie die wordt bereik is circa 13,5 g/m3. Dit is ver onder de LEL-waarde van 95,7 g/m3. Er zal derhalve geen brandbare wolk ontstaan.

Figuur 3.1 Maximum methanolconcentratie als functie van de afstand tot het centrum van de plas. Blauwe lijn: op 1 m hoogte; rode lijn: het centrum van de wolk (hier: op grondniveau)

Figuur 3.1 Maximum methanolconcentratie als functie van de afstand tot het centrum van de plas. Blauwe lijn: op 1 m hoogte; rode lijn: het centrum van de wolk (hier: op grondniveau)

Dit betekent dat bunkeren van methanol niet tot explosieve wolken zal leiden.

Toxische blootstelling

In Tabel 3.1 zijn de afstanden voor de verschillende interventiewaardes weergegeven.

Tabel 3.1 Afstanden tot interventiewaardes op 1 m hoogte en op grondniveau

Afstand tot interventiewaarde (m)
1 m hoogte / grondniveau (F1,5)
10 min30 min1 uur2 uur 4 uur 8 uur
Voorlichtingsrichtwaarden VRW240 / 245371 / 374458 / 460558 / 560663 / 663800 / 800
Alarmeringsgrenswaarden AGW- / -- / -- / 5- / 1647 / 5599 / 102
Levensbedreigende waarden LBW- / -- / -- / -- / 618 / 2750 / 57

Uit Tabel 3.1 blijkt dat voor 30 minuten blootstelling levensbedreigende waardes niet worden bereikt.

Dit betekent dat bunkeren van methanol niet tot toxische wolken zal leiden waardoor letale slachtoffers zullen vallen.


Voorbeeld

Beeld en/of filmmateriaal worden later toegevoegd.
Suggesties kunnen gemaild worden naar 
info@nipv.nl